Toidukaubad

Arvid Nordquist  kohv on tõeline kvaliteetkohv!

Arvid Nordquist kohv on Rootsi Kuningliku Õukonna ametlik varustaja ja ühtlasi Rootsi suuremates linnades enimmüüdud kohv. Ka Eestis on Nordquist kohvil välja kujunenud kindel tarbijaskond. Seda valmistatakse kvaliteetsetest 100% araabika sertifitseeritud kohviubadest ning sõltuvalt röstist on võimalik valida igale maitsele sobiv. Pakend ökoloogiline.

Kõik Arvid Nordquist kohv on sertifitseeritud 100% jätkusuutlikuks. 90% põhitoodangust on sertifitseeritud UTZ sertifikaadiga. Ülejäänud 10% on kombinatsioon UTZ, Fairtrade ja Rainforest Alliance sertifikaatidest. Need sertifikaadid garanteerivad, et kogu tootmisprotsessi jooksul on tagatud jätkusuutlikud tootmisviisid, säästlikud töötingumused ja -keskkond.

 

UTZ Sertifikaat

UTZ Sertifikaat esindab jätkusuutlikku põllumajandust ja paremaid võimalusi põllumajandustootjatele, nende perekondadele ja meie planeedile. UTZ Sertifikaat on sõltumatu organisatsioon, mis sertifitseerimisprogrammi abil kehtestab vastutustundliku kohvi tootmise miinimumstandardid. UTZ-programm võimaldab põllumajandustootjatel õppida paremaid põllumajanduslikke tavasid (kasvatada paremaid põllukultuure, mis teenivad suuremaid tulusid), parandada töötingimusi ning kanda paremini hoolt oma laste ja keskkonna eest. UTZ Sertifikaat töötab kõigi suuruste ja tüüpidega kohvipõllunduses. Keskendutakse turupõhistele parandustele, mis nii arendavad põllumajandustootjate ettevõtteid kui ka ostjate konkurentsivõimet. Iseseisev kolmas isik jälgib UTZ-sertifitseeritud talumajapidamisi, et tagada nende hea põllumajandustava ja põllumajandusettevõtte juhtimine, ohutud ja tervislikud töötingimused, lapstööjõu kaotamine ja keskkonnakaitse nõuete järgimine. Alates 2005. aastast on Arvid Nordquist olnud UTZ-i sertifitseeritud liikmed. UTZ on sertifitseerinud peaaegu 50% maailma jätku-sertifitseeritud kohvi.

UTZ märgis näitab, et kohvi teekonda on võimalik jälgida tootjast kuni lõpptarbijani.

Fairtrade

Fairtrade töötab selleks, et tagada põllumajandustootjatele ja -töötajatele paremad majanduslikud tingimused, kohaldades kõrgema palga kriteeriume ja minimaalset hinda, mis ületab tootmiskulusid. Samuti püüavad nad edendada pikaajalisi kaubanduskokkuleppeid, mis tagavad suurema turvalisuse kõigi nende jaoks, kelle ellujäämine sõltub trahvi marginaalidest. Lisaks kõrgemale tasule saavad põllumajandustootjad ka lisatasu. Seda kasutatakse kohaliku kogukonna arendamiseks sotsiaalselt ja majanduslikult, näiteks uute koolide, uute elamute ja tervishoiuteenuste või investeeringute kaudu põllumajanduses. Fairtrade kriteeriumid edendavad ka demokraatiat, organisatsioonilist vabadust ja tootmist, mis arvestab keskkonnaga. Fairtrade edendab keskkonnateadlikkuse suurenemist ja julgustab tootjaid muutuma mahepõllunduslikele meetoditele. Fairtrade tegevusvaldkondade näideteks on vastutus maa- ja pinnavee eest, kohalike ohustatud liikide kaitse, bioloogilise mitmekesisusega arvestamine ja tundlike alade kaitseks puhvervööndite kasutamine. Diskrimineerimine ja laste töö kasutamine on tugevalt vastunäidustatud. Fairtrade töötab põllumajandustootjatega (üksikisikud või perekonnad), kes teenivad oma elatise väikesemahulise põllumajanduse kaudu ja kes on liitunud tootjate organisatsiooniga - sageli ühistu, ühingu või sarnase organisatsioonivormi. Kolmandate osapoolte kontrolli teostab Flocert, sõltumatu rahvusvaheline sertifitseerimisasutus ISO65-akrediteerimisega.

ELi mahetoote logo

Alates 1. juulist 2010 on kohustuslik mahepõllumajandusliku tootmise ELi logo kasutamiseks kõigile pakendatud mahetoodetele. ELi põllumajanduspoliitika toetab põllumajandust, mis tagab ohutu ja turvalise toiduga varustamise. Põllumajandus peab täitma mitmeid funktsioone. See peab vastama üldsuse ootustele kättesaadavuse, hinna, mitmekesisuse, kvaliteedi ja ohutuse kohta. Samal ajal tuleb keskkond kaitsta ja põllumeestel peab olema mõistlik elatustase. ELi logo kasutamine on imporditud toidule vabatahtlik. Arvid Nordquist kasutab seda logo kõigil oma ökoloogilistel (KRAV-märgistusega) toodetel.

KRAV

KRAV on mahepõllumajandusliku tootmise kontrolliasutus. KRAVi eesmärk on tagada, et toiduainete ja muude kvaliteetsete toodete tootmine oleks pikas perspektiivis jätkusuutlik ja sisendaks tarbijale usaldust. Eesmärk on näidata hoolt loomulike protsesside ja käitumise, ökosüsteemide ning bioloogilise ja geneetilise mitmekesisuse eest igal etapil (tootmine, töötlemine, levitamine jne). Põllumajandustootjad vähendavad energia, eriti fossiilkütuste ja muude taastumatute loodusvarade kasutamist ning vähendavad ka saasteainete heitkoguseid. Keemilisi pestitsiide, kunstväetisi ega geneetiliselt muundatud organisme (GMOd) ei tohi kasutada. Põllumajandustootja ja teised, kes tootmisprotsessis osalevad, peaksid saama ka mõistliku sissetuleku, turvalise töökeskkonna ning tundma oma töös rõõmu ja rahulolu.

Märk on kasutusel põhiliselt Skandinaavias.

Vihmametsa Allianss 

Vihmametsa Allianss on rahvusvaheline mittetulundusühing, mis aitab edendada bioloogilise mitmekesisuse säilitamist ja luua jätkusuutlikke elatusvahendeid. Vihmametsa Allianss töötab, et võidelda suurimate ohtude vastu keskkonnale: metsaraie, põllumajanduse laienemine, loomakasvatus ja turism. Vihmametsa Alliansi sertifitseeritud kasvandustel on keelatud oma metsi hävitada. Selle asemel peavad nad vähendama kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja suurendama istanduses ladustatava süsiniku kogust, edendades jõukaid muldasid, kaitstes looduslikke ökosüsteeme ning vähendades energia-, vee- ja põllumajanduskemikaalide kasutamist. Rainforest Alliance ja nende partnerid pakuvad vahendeid ja teadmisi põllumajandustootjatele ja metsandusettevõtjatele, et aidata neil paremini majandada loodusvarasid. Vihmametsa Alliansi sertifitseeritud põllumajandus ja metsandus kaitseb loodust, elusloodust ja ökosüsteeme. Töötajad saavad korraliku palga ja hea eluaseme ning Vihmametsa Allianss töötab ka tervishoiu ja hariduse kättesaadavuse tagamiseks.

 


Arvid Nordquist H.A.B. kodulehekülg:

www.arvidnordquist.se

Copyright © 2014 Maic Kaubanduse AS. Kõik õigused kaitstud.
Gurud.ee